PUUTA (Puuraaka-aineen hyödyntäminen Utajärven kunnassa) on hanke (20.10.2015 – 30.6.2018), jonka tavoitteena on saada syntymään uutta puunjalostusyritystoimintaa ja työpaikkoja sekä edistää ja hyödyntää puunjalostuksen ja biotalouden osaamista Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueella.

shutterstock_50732668.jpg

Hankkeen toimenpiteinä luodaan alusta puunjalostuskeskuksen liiketoiminnan käynnistymisen edistämiseksi. Alusta sisältää markkinatutkimuksen ja asiakaskartoituksen, aluesuunnittelun, laskennallisen simulaatiomallin optimaalisen toiminnan löytämiseksi sekä selvityksen hakkeen kosteuspitoisuuden ja palakoon merkityksestä pelletin korvaamisessa.

Hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto sekä yksityisrahoittajina myös kolme yritystä (MP Koneurakointi, Muhoksen Biokuljetus Oy ja Turveruukki Oy). Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyy kilpailukykyinen puunjalostusyritystoiminnan keskus, jossa energiapuu ja myös arvokkaampi puuraaka-aine saadaan tehokkaammin käyttöön lajittelemalla se eri käyttökohteisiin sekä hinta- ja laatuluokkiin taloudellisesti kannattavasti.

Hanke lisää metsänomistajien valmiuksia tarjota energiapuuta markkinoille, ensiharvennusmetsien metsänhoidollinen tila paranee, energiapuun käyttökohteita saadaan monipuolistettua ja paikallista uusiutuvan energian tuotantoa lisättyä. Uudet käyttökohteet parantavat energiapuuketjun kannattavuutta, syntyy uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Hakkeen saantivarmuus energialaitoksille ja uusille mahdollisille bioenergiajalosteita tuottaville laitoksille paranee.

Utis_puuta_yhdistetty