Raportteja hankkeessa tehdyistä selvityksistä

Opinnäytetyö: Pelletin korvaaminen hakkeella biopolttokattilassa. Uutela, Teemu ja Härkönen, Mikko. 2016.

Opinnäytetyö: Avolavakuivurin sähkönkulutuksen optimointi hakkeen kuivauksessa. Åman, Eemeli. 2017.

Lämpötie rakennettavuusselvitys

Lämpötie rakennettavuuskartta

Lämpötie diagrammit

Mustikkakangas rakennettavuusselvitys

Mustikkakangas rakennettavuuskartta

Mustikkakangas diagrammit

Aurinkoenergian hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa

Korjuuajankohdan merkitys hakkeen kosteuspitoisuuteen ja kuivauksen sähkönkulutukseen

Laatuhakkeen tuotannontekijät

Hakkeen soveltuvuus pellettipolttimelle

Aurinkoenergian hyödyntäminen puuhakkeen kuivaamisessa

Hake pelletin korvaajana keskuslämmityskattilassa

Selvitys-laatuhakkeen-kysynnästä-ja-toimitusketjusta

PUUTA-hankkeen infotilaisuus pidettiin 4.11.2016 Utajärven kunnanviraston Roomari-salissa. Ohessa tilaisuuden materiaalit:

Hankkeen-tilanne-04112016

Markkinatutkimus-04112016

Hakkeen-polttokokeet-04112016

Puunjalostuskeskuksen-konsepti-idea-04112016

PUUTA-esiselvityshankkeen raportit ovat esillä ohessa. Mikäli tiedostot eivät aukea selaimessa, tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelman (lataa esim. tästä) tai vastaava PDF-tiedostojen katseluun soveltuvan ohjelman.

Alustava liiketoimintasuunnitelma: Utajärven Mustikkakankaan puunjalostuskeskus

Energiatarveselvitys, Mustikkakankaan teollisuusalue

Puunjalostuskeskuksen selvitystyö, loppuraportti

PUUTA-esiselvityshanke: Uudet teknologiat ja mahdollisuudet puuraaka-aineen käsittelyssä ja jalostuksessa puunjalostuskeskuksessa

PUUTA-esiselvityshankkeen puunhankinnan selvitystyön loppuraportti